Enkeltfag... efter 10.

- Opgradér din faglighed og kom videre i en ungdomsuddannelse

Et tilbud til dig som efter 10. klasse måske missede optagelsesprøven til STX eller HF og stadig ønsker en gymnasial udannelse, eller som efter et år på erhvervsskole alligevel ikke kan finde praktikplads og gerne vil søge andre veje.
Betingelserne for optagelse er

 • At du ikke er fyldt 18 år før skolestart i august og har gennemført en 10. klasse eller et tilsvarende skoleår.
 • At du har behov for og evne og vilje til at styrke dine faglige kompetencer, således du bliver bedre rustet til at blive optaget på en gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.
 • At du har behov for og evne og vilje til at styrke dine faglige kompetencer, således du bliver bedre rustet til at blive optaget på en gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.
 • At du er motiveret for og i stand til at deltage stabilt og aktivt i undervisningen og gå op i 10. klasses prøver i de valgte fag.
 • At du kort sagt er studieegnet og ikke har behov for specialundervisning.

10. klasse                10. klasse

Vi lægger vægt på, at undervisningen indeholder og indebærer

 • Træning - så læringen automatiseres og kan bruges i andre nye sammenhænge
 • Påskønnelse - hvor omsorg og opmuntrende støtte giver tryghed og mod på at lære
 • Udfordringer - hvor nærmeste udviklingszone aktiveres og nye kompetencer erobres
 • Eksperimenter - hvor det pirrende og udforskende i at lære nyt og ukendt tilgodeses
 • Fortællinger - hvor stoffet ordnes og letteres forstås gennem genkendelige strukturer
 • Selvaktivitet - hvor lysten og energien til livsudfoldelse kanaliseres ud i læreprocesser
 • Det eksistentielle - hvor overvejelser afspejler sig i personlige holdninger og valg

Vi er med på den digitale arena, bruger netbaserede værktøjer til informationssøgning, samarbejde og formidling og virtuelle læringsrum til videndeling, kommunikation og samarbejde. Du kan vælge ét eller flere af fagene Dansk (8 t/u), Engelsk (6 t/u), Matematik (6 t/u), Tysk (4 t/u), Fysik/kemi (4 t/u), Lektiecafé (2 t/u). Tværgående projekter og temaer indgår i undervisningen.

Skoleåret afsluttes med Folkeskolens Afsluttende FS10-prøver i de valgte fag. Bliv kort sagt stærk som jern i de tyske verber, veltalende og overbevisende i engelsk som en Obama, klog som Einstein i fysik, find store spørgsmål i små tekster i dansk og knæk den ubrydelige kode udi det matematiske sprog.

Uddannelsesvejledning med UUO-vejleder indgår som en fast del af skoleåret.

Brobygning i to ungdomsuddannelser, samt en uges praktik indgår tillige i forløbet. Når du er fyldt 18 år, vil du kunne søge SU, dersom du har mindst 23 ugentlige timer.

Undervisningen foregår i et ungemiljø i Ungdomshuset, -med mange andre spændende tilbud.

Tilmelding til Enkeltfagstilbudet sker enten gennem din UUO-vejleder eller ved direkte henvendelse til afd. leder Martin Hosbond.

Før optagelse udarbejdes der en uddannelsesplan med vejlederens indstilling og efterfølgende foretager UngVest en visitation før endelig optagelse i projektet kan ske.

   10. klasse

Kontakt

Daglig leder
Martin Hosbond
mobil: 21280149
Mail: mhhen@(if you can see this please update your browser)odense.dk

 

UUO-vejleder
Dorte Hyldeborg, tlf. 2488 5671

Ungdomshuset
Nørregade 60, 5000 Odense C