UngVest har seks forskellige 10. klasseafdelinger

- med hver deres målgruppe, profil, tilbud, kultur, størrelse og beliggenhed i Odense.

  • Vitaliserende Læringsmiljøer med udvikling af Socialitet, Selvværd, Mening og Mestring
  • Anerkendende og Respektfulde Relationer undervisere og elever imellem
  • Flow med dynamisk Balance mellem Udfordringer og Kompetencer
  • Læringsmålstyret undervisning med en Synlig og udbytterig Læring for alle
  • Kvalificeret Medbestemmelse for eleverne med henblik på selvreguleret læring
  • Motivation og Lyst til både det kreative og impulsive som det lange seje træk

Men forskelligheden giver os samtidig mulighed for at tilbyde 10. klasser, hvor mange behov og ønsker fra de unge kan tilgodeses, lige fra vores tre fagligt- og kreativt orienterede afdelinger til de tre såkaldte 20/20 samarbejdsprojekter med forskellige erhvervsskoler.

Vi håber, at vores beskrivelse af de forskellige tilbud vil give et godt indblik og overblik, således at valget af en 10. klasse i UngVest bliver så ’rigtigt’ som muligt fra start af. Husk i den forbindelse muligheden for yderligere orientering på informationsmøderne i januar-februar, annonceret på UngVest hjemmeside.

Se UngVest's 10. klasse-tilbud på www.odense.dk KLIK HER

Se Odense Kommunes samlede 10. klasse-tilbud KLIK HER