”Læring for alle" er et 3-årigt projekt, der er finansieret af Egmont Fonden og Odense Kommune.

Projektet skal udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til egen klasse efter at have deltaget i et intensivt kursusforløb. Målgruppen for projektet er elever i 6. – 9. klasse fra folkeskoler i Odense Kommune, som har deltaget i Plan T eller Pusterummet.

Intensive kursusforløb har fokus på eleven og der arbejdes målrettet med elevens udfordringer. Efter endt kursusforløb vender eleven tilbage til skolens almene del og det er en vigtig opgave for skolen at ”gribe” disse elever på en måde, hvor eleverne bevare og fastholde deres genopdagede lyst til læring, samt fortsætte deres faglige og sociale udvikling. ”Læring for alle” retter fokus på bevægelsen tilbage til klassen og har fokus på både elev og det læringsmiljø som en elev vender tilbage til.

”Læring for alle” vil i projektperioden 2013 – 2016 udvikle en model bestående af 6 indsatser. Indsatserne er retningsgivende for, hvad der kan støtte en elev i at opleve sig inkluderet og de tænkes ind før, under og efter elevens ophold på Plan T eller i Pusterummet. De seks indsatser er: Elev-coaching, Elev-til-elev forløb, Klassekursus i trivsel, Sparring og observationsforløb til lærerteams, Temadag for lærere og Forældresamarbejde.

Tilrettelæggelsen af de konkrete indsatser sker i et samarbejde mellem elev, lærere, forældre, skoleledelse og ”Læring for alle”.  Modellen skal ses som et dynamisk redskab, der skal justeres i forhold til den enkelte elev og det læringsmiljø, som eleven skal deltage i.

”Læring for alle” er optaget af, at indsatserne bliver afprøvet og justeret i forhold til den praksis og virkelighed som modellen skal virke i. Derfor vil de deltagende skoler ikke kun være forbrugere af projektets tilbud, men deres holdninger, synspunkter og evaluering inviteres ind og vil bidrage til projektets endelige model.

Modellens 6 indsatser skal afslutningsvis afspejle, at de er en del af en helhed og komplementerer hinanden. De skal afspejle et fælles værdimæssigt afsæt og det set i sammenhæng med den inklusionsstrategi der arbejdes med i Odense. Projektet medvirker til at øge den generelle inklusionskompetence hos de involverede skoleledere, medarbejdere, forældre og elever.

Projektets styregruppe består af skoleledere, ungdomsskoleleder, samt repræsentanter fra Odense Kommunes skoleafdeling. Styregruppen kan kontaktes via UngVest.

 

På denne side vil der løbende blive lagt materialer ud som afprøves i projektet. Da indsatserne er under udvikling vil materialerne undervejs blive justeret. Hvis du har kommentarer, gode idéer, eller undres… så skriv endelig.

 

 

 


Kontakt

Læring for alle
UngVest 
c/o Carsten Djursaa               
Rismarksvej 80
5200 Odense V
Tlf: 63 755 755
mail: ungvest@(if you can see this please update your browser)odense.dk


Kontakt læringskonsulenten

Birgitte Hestelund

Tlf: 23 42 91 67
mail: bihes@(if you can see this please update your browser)odense.dk


  

Artikler om Læring for alle:

Artikel bragt i Ungdomsskolen


 

Projektbeskrivelse:

Læring for alle


Materiale:

Video om Læring for alle