Projektet Læring for alle har med støtte fra Egmont Fonden og Odense Kommune i 3 år arbejdet med at finde svar på spørgsmålet: ”Hvordan understøttes elever i at fastholde og fortsætte en positiv læringskurve, når de vender hjem efter et læringsboost i et intensivt læringsforløb?

Frem mod et svar har vi udviklet en model, hvori der indgår forskellige indsatser målrettet den enkelte elev, klassefællesskabet og de professionelle. Målgruppen for projektet har været elever i 6. – 9. klasse fra folkeskoler i Odense Kommune, som har deltaget i læringsforløbene Plan T eller Pusterummet.

Læring for alle har haft fokus på bevægelsen tilbage til klassen og i bevægelsen ser vi det som en vigtig opgave, at skolen ”griber” disse elever på en måde, hvor eleverne bevarer og fastholder deres genopdagede lyst til læring, samt fortsætter deres faglige, personlige og sociale udvikling. Samtidig er det vigtigt, at intensive forløb undervejs i afviklingen af et intensivt forløb tænker i sammenhænge til elevens vante læringsmiljø og styrker elevens muligheder for at overføre læring fra et intensivt læringsmiljø til et alment læringsmiljø.

Frem mod at pege på en model, der understøtter elever i at vende tilbage til eget læringsmiljø og fortsætte et positivt læringsspor har vi udviklet, afprøvet og justeret i forskellige indsatser. Indsatserne forudsætter at det intensive og elevens skole samarbejder om forskellige brobyggende tiltag. Det betyder at både det intensive og det almene har vigtige opgaver, der stilladserer eleven i at fortsætte et positivt læringsspor.

Vi er endt med gode erfaringer med følgende fire indsatser: Elevcoaching, Makkerordning, Klassekursus i samarbejdskompetencer samt Sparring og observationsforløb til lærerteams.

Indsatserne trækker på ressourcer i og omkring eleven og eleven og bygger på ressourcer hos de fagprofessionelle, i klassefællesskabet og hos eleven selv.

Modellen skal anvendes som et dynamisk redskab, der justeres i forhold til den enkelte elev og det læringsmiljø, som eleven vender tilbage til. Det betyder, at ikke alle fire indsatser i modellen nødvendigvis skal i spil. Tilrettelæggelsen af de konkrete indsatser sker i et samarbejde mellem elev, lærere, forældre, skoleledelse og et intensivt læringsforløb.

Læring for alle har samarbejdet med folkeskoler i Odense Kommune om at afprøve og justere indsatserne igennem de seneste 3 år og vi vil gerne takke elever, forældre, lærere, pædagoger og ledere for det positive samarbejde i forhold til at kvalificere modellen og indsatserne.

Vi har produceret en film, der giver et indblik i de 4 indsatser, der understøtter, at eleven og elevens læringsmiljø lykkedes med at fortsætte et positivt læringsspor, når hverdagen vender tilbage

 

 


Kontakt

Læring for alle
UngVest 
c/o Carsten Djursaa               
Rismarksvej 80
5200 Odense V
Tlf: 63 755 755
mail: ungvest@(if you can see this please update your browser)odense.dk


Kontakt læringskonsulenten

Birgitte Hestelund

Tlf: 23 42 91 67
mail: bihes@(if you can see this please update your browser)odense.dk


  

Artikler om Læring for alle:

Artikel bragt i Ungdomsskolen


 

Projektbeskrivelse:

Læring for alle


Materiale:

Teaser til filmen om Læring for alle