Dianavænget


UngVest deltager i et stort samarbejde om udvikling af Dianavænget (se kort)
Den boligsociale helhedsplan er et samarbejde mellem boligforeningen Kristiansdal og Odense Kommune. Der arbejdes med tre indsatsområder:


1. Børn, unge og familie

2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

3. beboernetværk, inddragelse og demokrati

Der hersker, på godt og ondt, en særlig opfattelse af et boligområde som Dianavænget. Oftest fremhæves de negative aspekter, men for de mennesker der bor der, er området først og fremmest deres hjem med alt, hvad det måtte indebære. Denne helhedsplan vil modarbejde de problematiske tendenser og dermed skabe rammerne, for at Dianavænget kan ryste betegnelsen særligt udsat boligområde af sig. 


Fokusering er en koordinerende og sammenhængende tilgang til boligområdet fra alle kommunale aktører, for derved at skabe et endnu bedre boligområde for beboerne. Gennem en dialogbaseret metode, skal samarbejdet med beboerne resultere i en velfungerende skolegang, uddannelsesøgning og beskæftigelsessituation. Herved forbedres børn og unges opvækst og deres sociale forhold.


UngVest har udlånt en medarbejder, som er projektleder for hele indsatsen. Vi sidder i styregruppen og deltager i afviklingen af klubaktiviteter mm. i Medborgerhuset.

Kontakt

Dianavænget 15 B
5250 Odense NV

Teresa Askham-Christensen (teresaaskhamkbf@(if you can see this please update your browser)gmail.com)