Vision 2018 for UngVest
”Sjov, lærerig og aktiv fritid... Anderledes og udfordrende undervisningstilbud... Demokrati og medindflydelse” - det er nogle af nøgleordene i ungdomsskolen.

Ungdomsskolen i Region Vest er for alle odenseanske børn og unge. Hvert år er der omkring 3.000, som deltager i fritidsundervisningen, kommer i klubben, tager 10. klasse eller noget helt tredje i ungdomsskolen. Vores elever er forskellige, og vi bestræber os på at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der tilgodeser alle typer af unge.

Ungdomsskolen har omkring 200 medarbejdere, heraf ca. halvdelen på timeløn. Medarbejderne har en meget blandet baggrund fællesnævneren er, at de alle brænder for deres fag og for at arbejde og være sammen med børn og unge.  Vi er én samlet ungdomsskole, men med stor lokal forankring. Derfor har vi aktiviteter på ca. 25 matrikler spredt rundt om i byen, dog primært i Region Vest.

Vision 2018
UngVest opbygger attraktive fællesskaber med lyst til læring, iværksætteri og fokus på unges potentialer. Sammen finder vi nye veje og lærer, mens vi handler. Unge bidrager til byens ungdoms- og kulturliv og bliver handlekraftige i eget fritids- og arbejdsliv. 

Målsætninger 

  • Unge skal involveres i lære- og beslutningsprocesser og tage ansvar for projekter/aktiviteter, som bidrager til deres egen- og Odenses udvikling.
  • Vi involverer os i samarbejde med foreninger, børn- og uddannelsesinstitutioner, kulturliv, erhvervsliv og kommunale parter.
  • Vi vil styrke vores position som en innovativ aktør på børn- og ungeområdet i Odense.
  • Vi vil synliggøre ungdomsskolens aktiviteter og resultaterne af vores arbejde.
  • Vi skaber rammer for inddragelse og understøtter frivillighed og samskabelse.
  • Vi vil styrke den internationale dimension og øge forståelsen for værdien af mangfoldighed.Vi vil prioritere en indsats som styrker talentudvikling.
  • Vi vil styrke en professionel kultur hos medarbejderne med fokus på kerneopgaver og udvikling af det lærende team.
  • Vi vil styrke medarbejdertrivslen.

For hver målsætning drøftes lokalt muligheder for tegn, kvantitative mål og indsatser, noget kan være fælles noget kan være på tværs.