Sikkerhedsinstruks for rafting-sejlads i UngVest
-reglerne gælder alle brugere

1.     Ejer/reder
Ung Vest,  Londongade 1, 5000 Odense C

2.    Sejladsaktiviteter 
Instruksen gælder for rafting i 2 og 3 personers gummibåde og tilknyttede øvelser i vandet i våddragt.
Ved udlån til andre skal låneren følge denne instruks eller udarbejde egen instruks, som lever op til Søfartsstyrelsens krav.  

3.    Forebyggelse af risikofaktorer

Risiciene er bl.a. kollision med sten i vandet og nedkøling For at forebygge disse skal lederne sikre at alle deltagere:
· kan svømme mindst 200 meter (forældreunderskrift).
· er iført en redningsvest eller har svømmevest på, som passer til personens størrelse, og man benytter vestens skridtstrop.
· Er desuden iført hjelm, våddragt og neoprensko, som beskyttelse mod slag og nedkøling.
Forældrene skal give deres samtykke til deltagelse for unge under 18 år. I den forbindelse gøres forældrene bekendt med skolens retningslinjer for sejladsen.
På raftingture sejles ikke, hvor strømmen er så stærk, at det indebærer en risiko (vurderes af erfaren turleder). Deltagerne skal være iført våddragt, neoprensko og svømmevest.
Inden sejlads instrueres deltagerne i hvordan de holder kroppen (og benene) i overfladen af vandet, hvis de kommer ud af gummibåden.
Den ene instruktør tager opstilling, hvor forulykkede elever let kan hjælpes i land.
Sejlads er kun tilladt i perioden 1. maj - 31. oktober.

4.    Fartøjer 
Der benyttes 2 og 3 personers gummibåde samt lastbil slanger.
Der benyttes kun svømmeveste, redningsveste og våddragter, som er CE-mærkede, og der benyttes vest ved al sejlads.
Turlederen er ansvarlig for at udstyret tjekkes før brug og afleveres rengjort.

5.    Krav til lederne 
Det er ledernes ansvar, at sejladsen foregår under betryggende forhold, herunder:
· have god erfaring med sejlads i det pågældende fartøj
· kunne foretage livredning/bjærgning i det aktuelle farvand og med den pågældende bådtype og have et gyldigt bevis for gennemførelse af 12 timers grundkursus i førstehjælp
· have godt kendskab til alle deltagere herunder, at alle kan gennemføre sejladsen
· være bekendt med vejrudsigten, herunder vandtemperaturen og strømforhold
· altid være parat til at afbryde sejladsen, så frem der opstår situationer, hvor sikkerheden kræver det.

6.    Sejladsbegrænsninger 
Rafting foregår kun på elve, som lederne er fortrolige med ved Tolaps i Halmstad Kommune samt Lerum i Göteborg kommune.
Der skal altid være mindst 2 ledere med under sejlads i ungdomsskolen. Lederne skal være fyldt 18 år. 

7.    Forholdsregler ved ulykke 
I tilfælde af alvorlig ulykke alarmeres 112 og lederne organiserer bjærgning af alle personer og yder førstehjælp.  Personer i vandet skal så vidt muligt om bord på et fartøj.

8.    Kommunikationsudstyr 
Begge ledere medbringer en mobiltelefon, som bæres på kroppen i vandtæt pose.

9.    Kontaktperson på land 
Ved sejlads skal der altid være en person i land (ofte den ansvarlige leder), som inden sejladsen er orienteret om antallet af personer, sejlrute og om muligt en deltagerliste.

10.Sikkerhedsinstruktion 
Sikkerhedsinstruksen udleveres til lederen af sejladsen inden planlægningen, og der skal altid forefindes ekstra eksemplarer, hvor fartøjerne opbevares.
Inden der sejles, skal sikkerhedsreglerne formidles til alle deltagere, som ikke er bekendt med dem.
Sikkerhedsinstruksen revideres hvert år inden sæsonstart.

11.   Opfølgning på ulykker 
I tilfælde af ulykke eller utilsigtede hændelser skal der udarbejdes en rapport til ungdomsskolens leder. Ved alvorlige hændelser skal der efterfølgende holdes et møde med deltagelse af ungdomsskolelederen, de pågældende ledere af sejladsen og en sejladskyndig. På mødet vurderes, hvordan sikkerheden evt. kan forbedres, så hændelsen ikke kan ske igen.

Reglerne er revideret den 1.10.2014.