Rammevilkår

I UngVest arbejder vi inden for nogle overordnede rammevilkår, der er fastlagt af Odense Kommunes ny Børn- og Ungepolitik 2012 "Sammen på spring", som tager udgangspunkt i tankesættet Ny virkelighed - Ny velfærd. Politikken indeholder den fælles vision og pejlemærker for arbejdet med børn og unge og har særligt fokus på tre kerneområder.

Børn og unge skal udfordres i deres udvikling og læring
I UngVest skal vi være med til at sikre en god udvikling af unges kompetencer, så de får et solidt afsæt til et aktivt og selvstændigt liv. Vi arbejder derfor målrettet på at skabe en høj grad af sammenhæng i vores aktiviteter og opgaver. Vi betragter et godt samarbejde med forældre, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner som centralt for vores arbejde, fordi dette er en grundsten i arbejdet med at skabe et godt liv for børn og unge, så de kan udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer nu og i fremtiden.


Sunde børn og unge trives bedst
I UngVest skal vi være med til at skabe sunde børn og unge, der trives og har gode betingelser i livet. På den måde undgår vi, at mange problemer vokser sig store. Vi forsøger derfor at medtænke forebyggelse i vores arbejde og satse på en tidlig indsats over for udsatte unge. Det er vores vision at være en troværdig medspiller i barnets og den unges liv. Det betyder nemlig, at de kan føle sig respekteret og værdsat og ikke mindst støttet og forpligtet af andre i sociale sammenhænge.


Fællesskaber – sammen kan vi mere
I UngVest skal vi være med til at sikre, at børn og unge deltager i en mangfoldighed af fællesskaber, hvor også forældre, frivillige, foreninger og andre i lokalsamfundet spiller aktivt ind. Derfor samarbejder vi ofte på tværs af foreninger, frivillige, organisationer og virksomheder i udviklingen af vores mange aktiviteter. Vi anser det for vores ansvar at styrke børn og unges evne til at tage fælles ansvar på det individuelle, det nære, det lokale og det globale plan.