Ulykkes- og ansvarsforsikring

I UngVest har vi mange spændende og udfordrende aktiviteter for unge. Men der er altid risiko forbundet med at være aktiv, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold:

Aktiviteterne i ungdomsskolen dækkes IKKE af en kollektiv kommunal ansvars- eller ulykkesforsikring. 

Det er som udgangspunkt skadevolderens eller den tilskadekomnes egen forsikring, der skal dække – de samme regler er gældende i folkeskolen. Det betyder, at det er elevens eller forældrenes eget forsikringsselskab, som skal dække ved tyveri og ulykker på rejse/ved sport samt ved skade på anden person.

Kun i tilfælde, hvor et uheld direkte kan tilskrives Odense Kommunes ansvarsområde, fx. på grund af mangelfuld instruktion, er eleven dækket af kommunens erhvervsansvarsforsikring.

Vi skal gøre opmærksom på, at aktiviteter med særlig risiko for uheld, som f.eks. Motocross, i flere forsikringsselskaber kræver en særlig påtegning.

Det er familiernes eget ansvar, at dette er i orden.
Rejseforsikring

I 2008 kom der nye regler for den offentlige rejsesygeforsikring under ferie. Disse bestemmelser har også betydning for børn og unge, som deltager på rejser/ture sammen med UngVest. 

Ændringerne har følgende betydning:

Danskere er kun sikret sygdomsbehandling for akut sygdom/tilskadekomst og hospitalsophold i EU og EØS landende*.

Ekstra udgifter til hjemtransport er kun meddækket i Norden. Dette betyder, at rejsende i andre lande skal tegne en frivillig rejseforsikring for at sikre, at ekstraudgifter til hjemtransport er dækket.

Odense kommune har ikke at tegnet (ekstra) specialforsikring for børnene, men lade det være op til forældrene, hvorvidt børnene er dækket under rejsen. Dette skyldes, at det er kommunens opfattelse, at langt de fleste familier alligevel på nuværende tidspunkt har sikret sig ved frivillig tegning af årspolice til afløsning af den tidligere dækning på sygesikringskortet.

*Landene hvor man er sikret sygdomsbehandling er oplistet nedenfor:
Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.