Bestyrelsen i UngVest 

UngVest har pr 1/1 2016 fået sin egen bestyrelse.

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt og har følgende opgaver:

 • medvirke i fastlæggelsen af de overordnede mål og rammer for udviklingen af ungdomsskolen
 • understøtte involveringen af lokale samarbejdspartnere
 • understøtte ungdomsskolens opgave som en væsentlig kommunal aktør på ungeområdet, både lokalt, regionalt og på byplan
 • understøtte et tydeligt ungefokus
 • være sparringspartner for ledelsen i ungdomsskolen

Derudover...

 • godkender bestyrelsen ungdomsskolens overordnede budget,
 • sender en repræsentant til Ungekontaktudvalget i regionen
 • og kan udarbejde relevante høringssvar.

Bestyrelsen består i 2016-17 af følgende medlemmer:

 • Olav Rabølle Nielsen (A), Odense Byråd
 • Hjalte Vinter, DSU, politisk ungdomsorganisation
 • Stig Møller, 3F Odense Industri, LO Odense, formand
 • Michael Sandvig, FORA 1748, repræsentant for det lokale foreningsliv
 • Thomas Bjørklund Steen, medarbejderrepræsentant, næstformand
 • Mads Frederik Hansen, elevrepræsentant*
 • Sebastian Westerskov Maach, elevrepræsentant*
 • Frank Wulff, Odense Håndværker og Industriforening, repræsentant for det lokale erhvervsliv
 • Carsten Djursaa, sekretær, ungdomsskoleleder

 *Valg af elevrepræsentanter foretages hvert år i september og er ét årige, dog er næste ordinære valg først i 2017. Alle andre valgperioder følger i udgangspunktet kommunalbestyrelsens.

Bestyrelsen kan kontaktes via ungdomsskoleleder Carsten Djursaa, cdj@(if you can see this please update your browser)odense.dk eller 24 25 64 30.


Link til vedtægter 

Link til forretningsorden