Praktisk info

Alder
Du må først køre knallert, når du er fyldt 15 år.

Tilmelding
Du kan tidligst begynde knallertundervisningen, når du er 14 år og 6 mdr.
Vi arrangerer knallertundervisningen. Du tilmelder dig en venteliste. Ældste elever tilbydes en plads først. Du får tilsendt et mødebrev, når du tilbydes en plads på et hold. Første mødegang udleveres plan for teori og kørsel.

Betaling
Nye priser pr. 1. januar 2016:
Kørekort inkl. førstehjælpskursus: 600 kr.
Kørekort uden førstehjælpskursus: 460 kr.
Kørekort inkl. førstehjælpskursus - udenbys unge: 1600 kr.
Pris for ny prøve - teori- eller køreprøve: 210 kr.

UngVest/Odense kommune dækker IKKE kursusafgiften for undervisning i andre kommuner, da vi selv udbyder undervisning i ferierne (f.eks. i forbindelse med efterskoleophold).

Undervisning
Efter de nye regler har du 30 lektioner. Af de 16 teoretiske lektioner afsættes 1 lektion til teoriprøve, og 5 lektioner afsættes til almen risikoforståelse. Af de 14 praktiske lektioner afsættes mellem 2 og 4 lektioner til øvelser på lukket øvelsesområde, mellem 8 og 10 lektioner til manøvrer på vej, og 2 lektioner til praktisk prøve. Du skal udover knallertundervisningen gennemføre en dag med 8 timers førstehjælp.

Fravær
Du skal deltage i mindst 23 af de 27 undervisningslektioner, og kan kun gå til prøve, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- En elev, der er fraværende i højst 4 teoretiske lektioner, skal selv gennemgå den manglende teori og underviseren skal sikre sig i den følgende undervisning, at eleverne har gjort det i et tilfredsstillende omfang.

- Hvis fraværet sker under de praktiske lektioner på lukket øvelsesområde, skal underviseren enten tilbyde eleven at følge timerne på et andet hold eller kræve, at eleven skal starte forfra på et nyt hold.

- Hvis det er de praktiske lektioner på vej, som en elev mangler, skal underviseren sørge for, at de manøvrer, som de mangler undervisning i, bliver gentaget i et tilstrækkeligt omfang i efterfølgende lektioner, eller at eleverne modtager undervisningen i de manglenede emner på anden vis. 

Knallertkørekort
Et knallertkørekort giver indehaveren lov til at køre på en lille knallert, der kan køre 30 km/t.

Udstyr
Vi stiller hjelm og knallert til rådighed i undervisningen. Det skyldes sikkerhedsmæssige årsager.

Forsikring
Vi har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for knallerten. Vi har ikke nogen ulykkesforsikring, som dækker eleverne. Man er derfor selv ansvarlig for at få tegnet en forsikring, som dækker skader i tilfælde af uheld. Se eventuelt mere her Ulykkesforsikring.

Aflysninger
Det kan ske, at et hold bliver aflyst pga. vejret. Det er ikke forsvarligt at køre i meget vådt eller glat føre.

Yderligere spørgsmål
Kontakt knallertkoordinator Karina Rasmussen på tlf: 63 755 755 eller på mail kaer@(if you can see this please update your browser)odense.dk