Ordensregler for undervisning

UngVest bruger højt kvalificerede og dygtige lærere og instruktører. Derfor skal undervisningen forløbe ordentligt, og på nogle hold er der endda betalt for den fx førstehjælp, knallertkørekort og jagttegn.

Vi har kun få, men rimelige regler:

Eleverne skal i enhver henseende følge lærerens/instruktørens anvisninger herunder for rimelig opførsel og adfærd. Dette gælder også for brug eller ikke-brug af mobiltelefon, computere, tablets (fx iPads) o.lign. i undervisningen.

Følges lærerens/instruktørens anvisninger ikke, kan eleven bortvises af læreren/instruktøren. Bortvisning kan ikke ankes, da det alene er læreren/instruktøren, der træffer afgørelsen.

Er der betalt for undervisning, refunderes betalingen ikke i tilfælde af bortvisning, og der skal betales fuldt beløb for evt. ny undervisning.
Vi refunderer heller ikke pengene, hvis man springer fra første mødegang. Hverken ved førstehjælp eller knallertundervisning.