Bolbro Bestemmer 2016

Da der igen i år skulle deles 200.000,- kr. ud til projekter, der styrker store og små fællesskaber i Bolbro, var der en lille gruppe af børn, der straks meldte sig som idémagere.

I skolen kørte 4. og 5. årgang et projekt om Bolbro Bestemmer, og her blev der fremlagt store og små projekter. Der blev drømt. Der blev diskuteret. Til sidst blev der stemt om, hvilke projekter, der skulle videre til boot-campen og forsøgt realiseret.

Det blev stresslessprojektet med kæmpehængekøjer, som der skal arbejdes videre med og forsøgt realiseret med hjælp fra engagerede forældre, som er tovholdere på projektet.

Hele forløbet sker i en samskabelse mellem Provstegårdskolen og UngVest, hvor lærerne har kørt projektet som en del af undervisningen og hvor det mundende ud i en fremlæggelse, som klubpædagogen var med til.

Efterfølgende har UngVest kørt projektet videre i fritidsregi, hvor der har været arrangeret møder mellem samarbejdspartnere, boot-camps, lavet en masse referater,  indhentet tilbud, været i dialog med skolen, forældrene og ikke mindst de aktive børn. Til Bolbrodagen kan alle Bolbros borgere stemme om de opstillede projekter.

UngVest, børnene og forældrene vil i samarbejde stå på pladsen denne dag og reklamere for Stresslessprojektet.

Vigtigt er hele den demokratiske proces i forløbet, hvor man sammen skaber noget til glæde for et større fællesskab. Klubmedarbejderens rolle har været inspiratorens og coachens. Det er børnene, deres idéer og deres gåpåmod, der har drevet det frem.

Sidste år vandt Destina fra 7.klasse 25.000 kr til sit projekt ”Den kreative skurvogn” , samt Peter fra 6.klasse med ”Legepatruljen”. Dermed sagt, at det faktisk kan lade sig gøre at realisere sine projekter, hvis man i fællesskab tør drømme og få en lille smule sved på panden.

Afstemning af idéer er i år, som alle de andre år på Bolbrodagen d. 18. juni - DU og dine Bolbro-venner afgør hvilke ideer der vinder penge. Du kan læse mere på Bolbro Lokalforums website: www.bolbro.net  eller i facebook-gruppen Bolbro Bestemmer.