2 fritidsvejledere i UngVest

Fritidsvejledningen er en by-dækkende indsats på folkeskolerne i Odense Kommune.

Vi gennemfører fritidsundersøgelser fra 4. til 9. årgang med henblik på at skabe overblik over elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter.

Ud fra disse undersøgelser vejleder vi elever, som ikke er aktive i deres fritid, om mulighederne for at få en aktiv og meningsfuld fritid. Derudover guider og følger vi børn og unge til relevante fritidsaktiviteter efter henvisning fra fagprofessionelle.

Kontakt:

Fritidsvejleder
Thomas Bjørklund Steen

Fritidsvejleder
David Martin Olsen 

Se folder om fritidsvejledning
i Odense

Tlf.: 30 69 40 46
E-mail: tbst@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Tlf.: 61 61 15 97 
E-mail: damol@(if you can see this please update your browser)odense.dk 

Dækker disse skoler:
• Sanderumskolen
• Tingløkkeskolen
• Rasmus Rask-Skolen
• Ubberud Skole
• Korup Skole
• Højmeskolen

Dækker disse skoler:  
• Åløkkeskolen
• Provstegårdskolen
• Vestre Skole
• Paarup Skole
• Tarup Skole
 


Connie Winther

Ledelse af alle klubenheder

cwp@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Mobil: 2946 4372

Erling Janum

Daglig ledelse af klubberne i skoledistrikterne:
Pårup, Tarup, Ubberud og Korup

eja@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Mobil: 2426 3192

Ingrid Thomsen

Daglig ledelse af klubberne i skoledistrikterne:
Tingløkke, Sanderum, Højme og Rasmus Rask

isth@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Mobil: 6138 4795

Anders Drejer Petersen

Daglig ledelse af klubberne i skoledistrikterne:

Vestre, Provstegård og Åløkkeskolen

andp@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Mobil: 2979 7148