2 fritidsvejledere i UngVest

Fritidsvejledningen er en by-dækkende indsats på folkeskolerne i Odense Kommune.

Vi gennemfører fritidsundersøgelser fra 4. til 9. årgang med henblik på at skabe overblik over elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter.

Ud fra disse undersøgelser vejleder vi elever, som ikke er aktive i deres fritid, om mulighederne for at få en aktiv og meningsfuld fritid. Derudover guider og følger vi børn og unge til relevante fritidsaktiviteter efter henvisning fra fagprofessionelle.

Kontakt:

Fritidsvejleder
Thomas Bjørklund Steen

Fritidsvejleder
David Martin Olsen 

Se folder om fritidsvejledning
i Odense

Tlf.: 30 69 40 46
E-mail: tbst@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Tlf.: 61 61 15 97 
E-mail: damol@(if you can see this please update your browser)odense.dk 

Dækker disse skoler:
• Sanderumskolen
• Tingløkkeskolen
• Rasmus Rask-Skolen
• Ubberud Skole
• Korup Skole
• Højmeskolen

Dækker disse skoler:  
• Åløkkeskolen
• Provstegårdskolen
• Vestre Skole
• Paarup Skole
• Tarup Skole
 

Betalingsform i fritidsklubberne.

Du kan IKKE betale på kontoret eller på vores bankkonto.

Betalingen foregår via kommunens opkrævningssystem, som sender regninger ud elektronisk. Du vil modtage opkrævningen i din elektroniske post (E-boks). Vær opmærksom på, at er betalingen bagud og månedsvis. 

Det er fortsat muligt at tilmelde og udmelde dit barn her på hjemmesiden. Klik her

Det koster 115 kr. om måneden at være medlem og betalingen dækker en stor del af de daglige aktiviteter. Dog kan der forekomme ekstra betalinger til ture ud af huset samt f.eks. til kreative aktiviteter. 

OBS: Der er en måneds opsigelse.

Projekt på Åløkkeskolen i samarbejde med UngVest - udstyr fra Grejbank Fyn.


Connie Winther

Ledelse af alle klubenheder

cwp@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Mobil: 2946 4372

Erling Janum

Daglig ledelse af klubberne i skoledistrikterne:
Pårup, Tarup, Ubberud og Korup

eja@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Mobil: 2426 3192

Ingrid Thomsen

Daglig ledelse af klubberne i skoledistrikterne:
Tingløkke, Sanderum, Højme og Rasmus Rask

isth@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Mobil: 6138 4795

Anders Drejer Petersen

Daglig ledelse af klubberne i skoledistrikterne:

Vestre, Provstegård og Åløkkeskolen

andp@(if you can see this please update your browser)odense.dk

Mobil: 2979 7148